Cho tam giác nhọn ABC có góc A =60 °, trực tâm H. Gọi M là giao điểm đối xứng với H qua BC a, chứng minh tam giác BHC= tam giác BMC b, tính góc BMC vẽ

Question

Cho tam giác nhọn ABC có góc A =60 °, trực tâm H. Gọi M là giao điểm đối xứng với H qua BC
a, chứng minh tam giác BHC= tam giác BMC
b, tính góc BMC
vẽ hinh rồi giải nha mng

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-30T04:20:54+00:00 1 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T04:21:55+00:00

  a) $M$ đối xứng $H$ qua $BC$

  $→BC$ là đường trung trực $MH$

  $→CH=CM;BH=BM$

  Xét $ΔBHC$ và $ΔBMC$:

  $CH=CM(cmt)$

  $BC:chung$

  $BH=BM(cmt)$

  $→ΔBHC=ΔBMC(c-c-c)$

  b) Xét tứ giác $ADHG$:

  $\widehat{A}+\widehat{AGH}+\widehat{ADH}+\widehat{GHD}=360^\circ$

  $→\widehat{GHD}=360^\circ-\widehat{A}-\widehat{AGH}-\widehat{ADH}$

  $→\widehat{GHD}=360^\circ-60^\circ-90^\circ-90^\circ=120^\circ$

  $→\widehat{GHD}=\widehat{BHC}=120^\circ$ (đối đỉnh)

  mà $\widehat{BHC}=\widehat{BMC}$ ($ΔBHC=ΔBMC$)

  $→\widehat{BMC}=120^\circ$

  cho-tam-giac-nhon-abc-co-goc-a-60-truc-tam-h-goi-m-la-giao-diem-doi-ung-voi-h-qua-bc-a-chung-min

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )