Cho tam giác có góc A =100 độ;góc B=40 Độ.vẽ tia ax là tia đối của tia AB vẽ tia Ay là tia phân giác của góc Cax hỏi Ay có song song với BC không vì s

Question

Cho tam giác có góc A =100 độ;góc B=40 Độ.vẽ tia ax là tia đối của tia AB vẽ tia Ay là tia phân giác của góc Cax hỏi Ay có song song với BC không vì sao

in progress 0
Jezebel 8 tháng 2020-10-13T13:57:18+00:00 1 Answers 126 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  `\widehat{CAx}+ \widehat{CAB}= 180^o`

  `⇒ \widehat{CAx}= 180^o- \widehat{CAB}`

  `\widehat{CAx}= 180^o- 100^o`

  Vì `Ay` là tia phân giác của `\widehat{CAx}`

  `\widehat{xAy}= \widehat{CAy}= 1/2. \widehat{CAx}= 1/2. 80^o= 40^o`

  `⇒ \widehat{xAy}= \widehat{ABC}= 40^o`

  mà hai góc này ở vị trí đồng vị

  `⇒ Ay//BC`

  `x; y` là chữ chữ thường nhé `!`

  cho-tam-giac-co-goc-a-100-do-goc-b-40-do-ve-tia-a-la-tia-doi-cua-tia-ab-ve-tia-ay-la-tia-phan-gi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )