Cho tam giác ABC vuông tại C. Tia phân giác trong của góc ACB cắt AB tại D. Qua D dụng đường thẳng vuông góc với AB cắt BC tại H. a) Chứng minh rằng t

Question

Cho tam giác ABC vuông tại C. Tia phân giác trong của góc ACB cắt AB tại D. Qua D dụng đường thẳng vuông góc với AB cắt BC tại H.
a) Chứng minh rằng tam giác ADH vuông cân
b) Gọi K là giao điểm của 2 đường thẳng DH và AC. Dựng các hình vuông ADHE và BDKF. Chứng minh ba điểm E, C, F thẳng hàng
c) Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích của các hình vuông ADHE và BDKF. CMR: $CD^{2}$ $\leq$ $\sqrt[2]{S1S2}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

0
Ladonna 11 months 2020-10-23T08:48:47+00:00 0 Answers 55 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )