Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hãy tính sin B, cos B, tan B, cot B rồi suy ra sin C, cos C, tan C, cot C nếu biết BH=25 cm, CH=9 cm

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hãy tính sin B, cos B, tan B, cot B rồi suy ra sin C, cos C, tan C, cot C nếu biết BH=25 cm, CH=9 cm

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-13T01:25:10+00:00 1 Answers 147 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-13T01:26:34+00:00

  Đáp án:

  Xét △ABC VUÔNG TẠI A CÓ:

  AH là đường cao

  =>AH²=BH*HC

  =>AH²=25*9

  =>AH²=225

  =>AH=25

  +, Ta lại có 

  tanC=AH/CH

  => tanC=º25/9

  =>C=70º

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )