Cho tam giác ABC vuông tại A có BC =6cm , AB=4cm. a)Tính AC ; b) Kẻ trung tuyến AM của tam giác ABC,trên tia MA lấy điểm I sao cho MI=1cm. Đường thẳ

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC =6cm , AB=4cm.
a)Tính AC ;
b) Kẻ trung tuyến AM của tam giác ABC,trên tia MA lấy điểm I sao cho MI=1cm. Đường thẳng BI cắt AC tại K . Chứng minh K là trung điểm của AC.
(Vẽ hình gúp mình nhé)

in progress 0
Ladonna 9 months 2021-04-25T03:23:14+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T03:24:24+00:00

  $\text{a) Áp dụng định lý Py – ta – go cho ΔABC, ta có:}$

  `AC^2 + AB^2 = BC^2`

  $\text{Hay:}$ `AC^2 + 4^2 = 6^2`

  `->` `AC^2 + 16 = 36`

  `->` `AC^2 = 36 – 16 = 20`

  `->` `AC =` $\sqrt{20}$ `= 10` $\text{(cm)}$

  $\text{b)}$ $\text{Vì AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền}$

  `->` `AM = (BC)/2 = 6/2 = 3 (cm)`

  $\text{Mà MI = 1cm}$

  `->` `MI = 1/3 AM`

  `->` `AI = 2/3 AM`

  `->` $\text{I là trọng tâm của ΔABC}$

  $\text{Mà BK đi qua điểm I}$

  `->` $\text{BK là đường trung tuyến của ΔABC hạ từ đỉnh B}$

  `->` $\text{K là trung điểm của AC}$

  $\boxed{\text{Selina}}$

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-bc-6cm-ab-4cm-a-tinh-ac-b-ke-trung-tuyen-am-cua-tam-giac-abc-tre

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )