Cho tam giác ABC vuông tại A, có ˆ B = 60độ, AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E. 1/ Chứng minh: Δ ΔABD = Δ Δ

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, có ˆ B = 60độ, AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E. 1/ Chứng minh: Δ ΔABD = Δ ΔEBD. 2/ Chứng minh: Δ ΔABE là tam giác đều. 3/ Tính độ dài cạnh BC ( HƯỚNG DẪN VẼ GÓC B )

in progress 0
Farah 2 tháng 2021-05-04T10:13:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Bài làm:

   1/ Xét ΔABD vuông tại A và ΔEBD vuông tại E, ta có:

  – BD là cạnh chung

  -Góc B1=góc B2 (vì BD là tia phân giác)

  ΔABD = ΔEBD( cạnh huyền-góc nhọn)

  2/ Vì ΔABD = ΔEBD(câu a)

  ⇒AB=BE (2 cạnh tương ứng)

  Mà góc B=60 độ

  ΔABE có  AB = BE và góc B=60 độ nên ΔABE đều.

  3/

  Ta có :  Trong Δ ABC vuông tại A có 

                 mà   => 

   Ta có  :   (ΔABC vuông tại A)

                  Mà (ΔABE đều)  nên 

  Xét ΔEAC có    nên ΔEAC cân tại E

              => EA = EC mà EA = AB = EB = 5cm

  Nên EB=5cm.

  BC= EB + EC = 5cm + 5cm 

                           = 10cm

  Hướng dẫn vẽ góc B là ta đưa góc 90 của thước đặt vào góc B. Sau đó, ta lấy số đề bài cho (Vd như 60) thì ta trừ cho 90. Như theo bài trên thì mình lấy 60+ 90 =150 và mình đo từ 90 độ đến 150 độ.

   Cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé!

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ˆ-b-60do-ab-5cm-tia-phan-giac-cua-goc-b-cat-ac-tai-d-ke-de-vuong

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )