Cho tam giác abc vuông tại A. C 40° . cạnh AC 10cm Đường cao AH Tính BH GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP

Question

Cho tam giác abc vuông tại A. C 40° . cạnh AC 10cm
Đường cao AH
Tính BH
GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP

0
Verity 1 year 2020-11-21T02:11:31+00:00 0 Answers 47 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )