Cho tam giác ABC vuông tại A,BC=a,AB=c.Giair tam giác vuông trong các trường hợp sau: a. b=5cm,c=12cm

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A,BC=a,AB=c.Giair tam giác vuông trong các trường hợp sau: a. b=5cm,c=12cm b.a=8cm,b=6cm c. b=6cm , góc B=60 độ . a=10cm ,góc C=25độ

0
Gerda 2 years 2020-10-31T04:07:48+00:00 0 Answers 36 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )