Cho tam giác ABC vuông tại A BC=12cm vẽ t/tuyến AM của t/g AM=???????????

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A
BC=12cm
vẽ t/tuyến AM của t/g
AM=???????????

in progress 0
Maris 9 months 2021-04-23T18:40:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T18:41:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-bc-12cm-ve-t-tuyen-am-cua-t-g-am

  0
  2021-04-23T18:42:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-bc-12cm-ve-t-tuyen-am-cua-t-g-am

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )