Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

0
Amity 1 year 2020-10-31T00:21:19+00:00 0 Answers 18 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )