Cho tam giác ABC vuông ở A đường cao AH tính chu vi tam giác ABC biết AH = 14 cm HB/HC =1/4

Question

Cho tam giác ABC vuông ở A đường cao AH tính chu vi tam giác ABC biết AH =
14 cm HB/HC =1/4

in progress 0
Nick 9 months 2020-11-01T06:02:27+00:00 1 Answers 167 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T06:04:20+00:00

  Đáp án:   tự vẽ hình

   

  Giải thích các bước giải:

  `(HB)/(HC) =1/4`

  `=>HC=4HB`

  Xét `ΔABC(\hat{BAC}=90^o);AH⊥BC`

  `+)=>AH^2=HB.CH` (hệ thức lượng)

  `<=>14^2=4HC.HC`

  `<=>HC^2=49`

  `<=>HC=7cm`

  `=>HB=4.7=28cm`

  `=>BC=BH.HC=7+28=35cm`

  `+)AB^2=HB.BC`

  `<=>AB^2=28.35`

  `<=>AB=\sqrt{980}=14\sqrt{5}cm`

  Tương tự `=>AC=14\sqrt[35}cm`

  `=>C_{ABC}=AB+BC+CA=14\sqrt{5}+14\sqrt{35}+35~~149,13cm`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )