Cho tam giác ABC vuông ở A chứng minh AB/AC =sinC/sinB

Question

Cho tam giác ABC vuông ở A chứng minh AB/AC =sinC/sinB

in progress 0
Khoii Minh 8 tháng 2020-10-28T14:09:39+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

 1. Xét `ΔABC` vuông tại `A` có:

  `sin hat{B} = (AB)/(BC)`

  `sin hat{C} = (AC)/(BC)`

  `=> (sin \hat{C})/(sin \hat{B}) = (AC)/(BC) : (AB)/(BC) = (AB)/(AC)`

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xét tam giác ABC vuông tại A

  `sinB=(AC)/(BC)`

  `sinC=(AB)/(BC)`

  `=>(sinC)/(sinB)=(AB)/(BC):(AC)/(BC)`

  `=(AB)/(BC)×(BC)/(AC)`

  `=(AB)/(AC)(ĐPCM)`

  cho-tam-giac-abc-vuong-o-a-chung-minh-ab-ac-sinc-sinb

Leave an answer