Cho tam giác ABC vuông góc tại A có tổng độ dài hai cạnh AB và AC là 17,7 Cm biết rằng nếu giảm độ dài AB đi 4,9cm và giữ nguyên độ dài cạnh AC thì đọ

Question

Cho tam giác ABC vuông góc tại A có tổng độ dài hai cạnh AB và AC là 17,7 Cm biết rằng nếu giảm độ dài AB đi 4,9cm và giữ nguyên độ dài cạnh AC thì đọ dài AB gấp 3lần độ daì AC tính diện tích tam giác ABC

in progress 0
RI SƠ 2 years 2020-11-14T06:45:11+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T06:46:18+00:00

  nếu giảm độ dài ab đi 4,9 cm và giữu nguyên độ dài cạnh ac thì tổng độ dài 2 cạnh ab bà ac là

     17,7-4,9=12,8cm

  độ dài cạnh ac là

      12,8:(3+1)*1=3,2cm

  độ dài cạnh ab là

     17,7-3,2=14,5cm

  diện tích tam giac abc là 

  14,5*3,2/2=23,2cm^2

  tự đáp số ạ

   

  0
  2020-11-14T06:46:19+00:00

  Đáp án:

  `23,2cm^2`

  Giải thích các bước giải:

  Nếu giảm độ dài `AB` đi `4,9cm` và giữ nguyên độ dài cạnh `AC` thì tổng độ dài 2 cạnh `AB` và `AC` là:

            `17,7 – 4,9 = 12,8 (cm)`

  Độ dài cạnh `AC` là: `12,8 : (3 + 1) × 1 = 3,2 (cm)`

  Độ dài cạnh `AB` là: `17,7 – 3,2=14,5 (cm)`

  Diện tích tam giác `ABC` là:

      `(14,5 × 3,2)/2 = 23,2 (cm^2)`

                      Đáp số: `23,2cm^2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )