Cho tam giác abc vuông cân tại a trên nửa bờ mặt phẳng bc không chứa đỉnh a vẽ bd vuông góc Với Bc Sao Cho Bd=cb

Question

Cho tam giác abc vuông cân tại a trên nửa bờ mặt phẳng bc không chứa đỉnh a vẽ bd vuông góc Với Bc Sao Cho Bd=cb

0
Vodka 1 year 2020-10-31T15:27:41+00:00 0 Answers 38 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )