Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB=a tính |AB+AC|

Question

Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB=a tính |AB+AC|

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-31T10:16:58+00:00 1 Answers 121 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-31T10:18:51+00:00

    Gọi D  là điểm thỏa mãn tứ giác ADBC là hình vuông

    =>[AB+AC]=[AD]=AD=aV2

     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )