Cho tam giác ABC với BC=a CA=b AB =c,gọi I là trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC với aIA +bIB +IC =0

Question

Cho tam giác ABC với BC=a CA=b AB =c,gọi I là trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC với aIA +bIB +IC =0
cho-tam-giac-abc-voi-bc-a-ca-b-ab-c-goi-i-la-trong-tam-duong-tron-noi-tiep-tam-giac-abc-voi-aia

0
Delwyn 8 tháng 2020-11-02T13:33:40+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer