Cho tam giác abc.vẽ bx và by lần lượt là phân giác trong và ngoài của góc b.cx và ct lần lượt là phân giác trong và ngoài của góc c.vẽ ad vuông góc vớ

Question

Cho tam giác abc.vẽ bx và by lần lượt là phân giác trong và ngoài của góc b.cx và ct lần lượt là phân giác trong và ngoài của góc c.vẽ ad vuông góc với bx tại d,ae vuông góc với by tại e,af vuông góc với cz tại f,ag vuông góc với ct tại g.
a)cm agcf là hình chữ nhật

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-10-21T00:59:33+00:00 1 Answers 123 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T01:00:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  Ta có:

  Bx,By là phân giác trong vào phân giác ngoài của B^ (gt)

  ⇒Bx⊥By

  ⇒DBE^=90o

  Ta lại có:

  AD⊥Bx(gt)

  AE⊥By(gt)

  ⇒ANB^=AMB^=90o

  Do đó ADBE là hình chữ nhật

  Ta lại có M là trung điểm đường chéo AB (gt)

  ⇒M là trung điểm đường chéo DE

  ⇒D,M,E thẳng hàng (1)

  Mặt khác: MA=MB(gt)

  NA=NC(gt)

  ⇒MN//BC (tính chất đường trung bình)

  Bên cạnh đó: MDB^=MBD^ (ADBE là hình chữ nhật)

  MBD^=DBC^ (BD là phân giác trong của B^)

  ⇒MDB^=DBC^

  ⇒MD//BC

  Ta có: {MN//BCMD//BC

  ⇒M,N,D thẳng hàng (2)

  Từ (1)(2)⇒E,M,D,N thẳng hàng

  cho-tam-giac-abc-ve-b-va-by-lan-luot-la-phan-giac-trong-va-ngoai-cua-goc-b-c-va-ct-lan-luot-la-p

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )