Cho tam giác ABC nhọn có góc A = 70 độ và điểm D thuộc cạnh BC. Gọi E là điểm đối xứng với D qua AB. Gọi F là điểm đối xứng với D qua AC. Đường thẳng

Question

Cho tam giác ABC nhọn có góc A = 70 độ và điểm D thuộc cạnh BC. Gọi E là điểm đối xứng với D qua AB. Gọi F là điểm đối xứng với D qua AC. Đường thẳng EF cách AB,AC theo thứ tự tại M,N
a, Tính các góc của tam giác AEF
b, CMR: DA là tia phân giác của góc MDN.
c, Tìm vị trí của D trên cạnh BC để tam giác DMN có chu vi nhỏ nhất.

0
Nem 8 tháng 2020-10-29T06:31:23+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer