Cho tam giác ABC nhọn có AB=c , AC=b , BC=a . CMR: Cos C = $\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

Question

Cho tam giác ABC nhọn có AB=c , AC=b , BC=a . CMR: Cos C = $\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

in progress 0
Ladonna 8 tháng 2020-10-30T00:02:59+00:00 1 Answers 82 views 0

Answers ( )

  1. Áp dụng định lý $\cos$ ta được:

    $c^2 = a^2 + b^2 – 2ab.\cos C$

    $\Leftrightarrow 2ab\cos C = a^2 + b^2 – c^2$

    $\Leftrightarrow \cos C = \dfrac{a^2 + b^2 – c^2}{2ab}$

Leave an answer