Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H. a) Chứng minh tam giác ADC đồng dạng tam giác BEC từ đó suy ra AD.BC = AC.BE.

Question

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H. a) Chứng minh tam giác ADC đồng dạng tam giác BEC từ đó suy ra AD.BC = AC.BE. b) Chứng minh CED = DBA. c) Kẻ đường cao CF của tam giác ABC. Chứng minh tia EB là tia phân giác của câu hỏi ở trong hình
cho-tam-giac-abc-nhon-ab-ac-hai-duong-cao-ad-va-be-cat-nhau-tai-h-a-chung-minh-tam-giac-adc-dong

in progress 0
Thu Nguyệt 9 months 2021-04-23T16:21:28+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T16:22:45+00:00

  Đáp án:

   Xét ΔADC và ΔBEC có 
  ACB chung 
  ADC = BEC =90 
  => ΔADC  ΔBEC ( g-g)
  =>AD/BE = AC/BC 
  <=> AD.BC = AC.BE 
  b, ta có ΔADC ᔕ ΔBEC 
  ⇔ CD/EC = AC/BC 
  ⇔CD.BC = EC.AC 
  Xét ΔCDE và ΔBCA có 
  CD.BC=EC.AC
  BCA chung 
  ⇔ ΔCDE ᔕ ΔCAB (c-g-c)
  ⇔ CED = DBA (đpcm)
  c, Xét ΔHFB và ΔHEC 
  FHB = EHC ( đối đỉnh)
  BFH=CEH =90
  ⇔ΔHFB ᔕ ΔHEC (g-g)
  ⇔HF/HE = HB/HC 
  ⇔HF.HC=HE.HB 
  ⇔ HF/HC = HE/HB 
  Xét 
  ΔHFE và ΔHCB có 

  HF/HC = HE/HB 
  EHF =BHC ( đối đỉnh )
  ⇒ΔHFE ᔕ ΔHCB ( c-g-c)
  ⇒HEF= HCB 
  ta có HCB + DBA = 90
  mà DBA = CED 
  <=> HCB + CED =90 
  ⇔ HEF + CED = 90 
  mà HED + CED = 90
  ⇔ HEF = HED ( t/c bắc cầu )
  mà HE nằm giữa EF và ED 
  => HE là p/g FED 
  mà H,E,B thẳng hàng 
  ⇔ HB là p/g FED (đpcm)
  Xin nhẹ cái ‘ câu trả lời hay nhất ‘ của bạn chứ nhỉ  ? 

  cho-tam-giac-abc-nhon-ab-ac-hai-duong-cao-ad-va-be-cat-nhau-tai-h-a-chung-minh-tam-giac-adc-dong

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )