Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC ) có giác B bằng 45 độ. Có M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC, vẽ đương cao AH CM: a) MP = NH

Question

Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC ) có giác B bằng 45 độ. Có M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC, vẽ đương cao AH CM: a) MP = NH b) NP vuông góc với MH c) MN + PH = AH GIÚP MÌNH VỚI !!!!!!!!!

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-10-31T13:19:53+00:00 1 Answers 111 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T13:21:36+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $M,P$ là trung điểm $AB,BC\to MP$ là đường trung bình $\Delta ABC$

  $\to PM=\dfrac12AC$

  Vì $\Delta AHC$ vuông tại $H,N$ là trung điểm $AC$

  $\to NH=NA=NC=\dfrac12AC$

  $\to MP=NH$

  b.Ta có $N,P$ là trung điểm $AC, BC\to NP$ là đường trung bình $\Delta ABC$

  $\to NP//AB$

  Xét $\Delta AHB$ vuông tại $H,\hat B=45^o$

  $\to \Delta AHB$ vuông cân tại $H$

  Mà $M$ là trung điểm $AB\to HM\perp AB$

  $\to HM\perp NP$ vì $NP//AB$

  c. Ta có: $\Delta AHB$ vuông cân tại $H\to HB=HA=PB+PH=\dfrac12BC+PH$

  Vì $MN$ là đường trung bình $\Delta ABC\to MN=\dfrac12BC$

  $\to HA=MN+PH$

  cho-tam-giac-abc-nhon-ab-ac-co-giac-b-bang-45-do-co-m-n-p-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-ac-bc-ve

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )