cho tam giác ABC. Gọi M,N,P theo thứ tự là trung điểm của AB,AC,BC. Chứng minh tứ giác BMNP là hình bình hành

Question

cho tam giác ABC. Gọi M,N,P theo thứ tự là trung điểm của AB,AC,BC. Chứng minh tứ giác BMNP là hình bình hành

in progress 0
Latifah 9 months 2020-10-26T00:53:24+00:00 2 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-26T00:54:24+00:00

  ` `

  cho-tam-giac-abc-goi-m-n-p-theo-thu-tu-la-trung-diem-cua-ab-ac-bc-chung-minh-tu-giac-bmnp-la-hin

 1. Đáp án:

   Ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   M là trung điểm của AB

  N là trung điểm của AC 

  => MN là đường trung bình 

  => MN // BC và MN = BP

  => BMNP là hình bình hành

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )