Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. a) Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành b) Tam giác ABC có điều kiện gì thì

Question

Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. a) Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành b) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật?

in progress 0
Eirian 8 tháng 2020-11-01T12:24:34+00:00 1 Answers 112 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $M,D$ là trung điểm $BC,AB\to MD$ là đường trung bình $\Delta ABC$

  $\to MD//AC, MD=\dfrac12AC$

  Vì $E$ là trung điểm $AC\to AE=EC=\dfrac12AC=MD$

  Mà $MD//AC\to MD//AE\to ADME$ là hình bình hành

  b.Để $ADME$ là hình chữ nhật

  $\to AD\perp AE\to AB\perp AC\to \Delta ABC$ vuông tại $A$ 

  cho-tam-giac-abc-goi-d-m-e-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-bc-ca-a-chung-minh-tu-giac-adme-la-hinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )