Cho tam giác ABC. Gọi Bm là tia đối của tia BC. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm C có bờ là đường thẳng AB vẽ tia AD sao cho góc BAD + góc ABm = 180

Question

Cho tam giác ABC. Gọi Bm là tia đối của tia BC. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm C có bờ là đường thẳng AB vẽ tia AD sao cho góc BAD + góc ABm = 180 độ. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B có bờ là đường thẳng AC, vẽ tia AE sao cho góc CAE = góc ACB. TÍnh tổng các góc của tam giác ABC. – hộ em ạ

in progress 0
Eirian 1 year 2020-10-31T00:58:45+00:00 1 Answers 111 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-31T01:00:27+00:00

    XIN HAY NHẤT

    cho-tam-giac-abc-goi-bm-la-tia-doi-cua-tia-bc-tren-nua-mat-phang-khong-chua-diem-c-co-bo-la-duon

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )