Cho tam giác ABC đường cao AH, có AC = 20cm, AB =15cm, HC = 16cm a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC b) Tính số đo g

Question

Cho tam giác ABC đường cao AH, có AC = 20cm, AB =15cm, HC = 16cm
a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC
b) Tính số đo góc HAC và độ dài HB ?
c) Kẻ HF vuông AC. Chứng minh AF.AC = HB.HC

0
Adela 1 year 2020-11-11T09:54:31+00:00 0 Answers 44 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )