Cho tam giác ABC, dựng đường thẳng đi qua A sao cho tổng các khoảng cách từ hai điểm B, C đến đường thẳng đó là nhỏ nhất.

Question

Cho tam giác ABC, dựng đường thẳng đi qua A sao cho tổng các khoảng cách từ hai điểm B, C đến đường thẳng đó là nhỏ nhất.

0
Maris 1 year 2020-11-28T21:49:10+00:00 0 Answers 22 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )