Cho tam giác ABC Dựng điểm K thỏa mãn vecto KA + KB + 3KC = 0

Question

Cho tam giác ABC
Dựng điểm K thỏa mãn vecto KA + KB + 3KC = 0

in progress 0
Amity 8 tháng 2020-10-14T10:36:34+00:00 1 Answers 105 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi I là trung điểm AB , ta có:

  $⇔\vec{KA}+\vec{KB}+3\vec{KC}=\vec{0}$

  $⇔2\vec{KI}+3\vec{KC}=\vec{0}$

  $⇔5\vec{KI}+3\vec{IC}=\vec{0}$

  $⇔\vec{KI}=\frac{-3}{5}\vec{IC}$

  $⇒\left \{ {{\text{ Vậy KI=$\frac{3}{5}$IC}} \atop {\text{KI ngược hướng với IC}}} \right.$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )