Cho tam giác abc đều, trọng tâm g . gọi m là điểm đối xứng của g qua bc A,cm : tam giác bgc = tam giác bmc B, tính các góc của tam giác bmc

Question

Cho tam giác abc đều, trọng tâm g . gọi m là điểm đối xứng của g qua bc
A,cm : tam giác bgc = tam giác bmc
B, tính các góc của tam giác bmc

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-07T22:42:15+00:00 1 Answers 226 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T22:43:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Xét $\Delta BGC,\Delta BMC$ có chung cạnh $BC$

  Mà: $M,G$ đối xứng qua $BC\to BG=BM, CG=CM$

  $\to \Delta BGC=\Delta BMC(c.c.c)$ 

  b.Vì $\Delta ABC$ đều, $G$ là trọng tâm $\Delta ABC$

  $\to G$ vừa là trọng tâm vừa là tâm đường tròn nội tiếp $\Delta ABC$

  $\to BG,GC$ là phân giác $\widehat{ABC},\widehat{ACB}$

  $\to \widehat{GBC}=\dfrac12\widehat{ABC}=30^o,\widehat{GCB}=\dfrac12\widehat{ACB}=30^o$

  Từ câu a 

  $\to\widehat{MBC}=\widehat{GBC}=30^o,\widehat{MCB}=\widehat{GCB}=30^o,\widehat{BMC}=180^o-\widehat{MBC}-\widehat{MCB}=120^o$

  cho-tam-giac-abc-deu-trong-tam-g-goi-m-la-diem-doi-ung-cua-g-qua-bc-a-cm-tam-giac-bgc-tam-giac-b

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )