Cho tam giác ABC có trung tuyến AM, I là một điểm thuộc đoạn thẳng AM, BI cắt AC ở D. Nếu AD= 1/2 DC. Khi đó trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AB= 3AE.

Question

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM, I là một điểm thuộc đoạn thẳng AM, BI cắt AC ở D. Nếu AD= 1/2 DC. Khi đó trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AB= 3AE. C/m BD, CE, AM đồng quy tại một điểm

0
Amity 8 tháng 2020-10-29T01:53:46+00:00 0 Answers 37 views 0

Leave an answer