Cho tam giác abc có góc bằng 120 độ cb bằng 20cm gọi H là trực tâm của tam giác abc tính ah Giúp mình với

Question

Cho tam giác abc có góc bằng 120 độ cb bằng 20cm gọi H là trực tâm của tam giác abc tính ah
Giúp mình với

0
Neala 1 year 2020-11-29T03:12:02+00:00 0 Answers 15 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )