Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM Vẽ A’ B’ C’ đối xứng tam giác ABC qua AM

Question

Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM
Vẽ A’ B’ C’ đối xứng tam giác ABC qua AM

0
Doris 1 year 2020-10-31T14:51:03+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )