Cho tam giác ABC có BC=8cm, các trung tuyến BD,CE. Gọi M,N theo thứ tự lần lượt là trung điểm của BE,CD. Gọi giao điểm của MN với BD,CE theo thứ tự là

Question

Cho tam giác ABC có BC=8cm, các trung tuyến BD,CE. Gọi M,N theo thứ tự lần lượt là trung điểm của BE,CD. Gọi giao điểm của MN với BD,CE theo thứ tự là I và K
a) Tính MN
b) Chứng minh: MI=IK=KN
giúp mik với

in progress 0
Philomena 1 year 2020-10-21T23:05:47+00:00 1 Answers 88 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-21T23:07:16+00:00

    Chúc bạn học tốt!

            _thiênlinh_

    cho-tam-giac-abc-co-bc-8cm-cac-trung-tuyen-bd-ce-goi-m-n-theo-thu-tu-lan-luot-la-trung-diem-cua

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )