Cho tam giác ABC có BC=4CM. Gọi D,E theo thứ tự là trung điểm của AC,AB,M và N theo thứ tự Cho tam giác ABC có BC=4CM. Gọi D,E theo thứ tự là trung đi

Question

Cho tam giác ABC có BC=4CM. Gọi D,E theo thứ tự là trung điểm của AC,AB,M và N theo thứ tự Cho tam giác ABC có BC=4CM. Gọi D,E theo thứ tự là trung điểm của AC,AB,M và N theo thứ tự là trung điểm của BE và CD. MN cắt BD ở P, cắt CE ở Q.
a) Tính độ dài đoạn MN
b) Chứng minh rằng : MP=PQ=QN

0
Khoii Minh 8 tháng 2020-11-02T02:36:52+00:00 0 Answers 32 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )