cho tam giác abc có B=46 độ ,C=38 độ ,BC=10cm.Tính đường cao AH

Question

cho tam giác abc có B=46 độ ,C=38 độ ,BC=10cm.Tính đường cao AH

in progress 0
Verity 8 tháng 2020-10-29T16:20:58+00:00 1 Answers 56 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  $AH = 4,45\, cm$

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $BH = x \quad (x > 0)$

  $\Rightarrow HC = BC – BH = 10 – x$

  Ta có:

  $AH = BH.\tan B = x.\tan46^o$

  $AH = CH.\tan C = (10-x).\tan38^o$

  $\Rightarrow x.\tan46^o = (10-x).\tan38^o$

  $\Leftrightarrow \dfrac{10 – x}{x}= \dfrac{\tan46^o}{\tan38^o}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{10}{x} = \dfrac{\tan46^o}{\tan38^o} + 1$

  $\Leftrightarrow x = \dfrac{10}{\dfrac{\tan46^o}{\tan38^o} + 1} \approx 4,3 \, cm$

  $\Rightarrow AH = 4,3.\tan46^o = 4,45\, cm$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )