Cho tam giác ABC có AB=15cm, BC=14cm, AC=10 cm. Đường cao AH a) Tính HB, HC b) Tính diện tích tam giác ABC

Question

Cho tam giác ABC có AB=15cm, BC=14cm, AC=10 cm. Đường cao AH
a) Tính HB, HC
b) Tính diện tích tam giác ABC

0
Acacia 1 year 2020-11-22T07:00:58+00:00 0 Answers 37 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )