cho tam giác ABC có A(1;1) B(2;6) C(4;0) Tính độ dài trung tuyến AM

Question

cho tam giác ABC có A(1;1) B(2;6) C(4;0) Tính độ dài trung tuyến AM

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-31T11:09:04+00:00 1 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T11:10:11+00:00

  Đáp án:

  Trung điểm M của BC có tọa độ là: 

  $\begin{array}{l}
  M\left( {\dfrac{{2 + 4}}{2};\dfrac{{6 + 0}}{2}} \right) \Rightarrow M\left( {3;3} \right)\\
   \Rightarrow AM = \sqrt {{{\left( {3 – 1} \right)}^2} + {{\left( {3 – 1} \right)}^2}}  = \sqrt 8  = 2\sqrt 2 
  \end{array}$

  Vậy $AM = 2\sqrt 2 $

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )