cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Trung tuyến AM. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa C.vẽ AE vuông góc AB .trên nửa mặt phẳng là đoạn thẳng AC chứa điểm B. v

Question

cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Trung tuyến AM. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa C.vẽ AE vuông góc AB
.trên nửa mặt phẳng là đoạn thẳng AC chứa điểm B. vẽ đoạn thẳng AD vuông góc ,bằng AC
a,cm BD=CE
b,trên tia đối MA lấy N sao cho MN = MA . cm tam giác ADE = tam giac CAN
c,gọi I là giao điểm DE và AN. cm AD^2 +IE^2 /DI^2+AE^2 =1

in progress 0
Minh Khuê 9 months 2021-04-23T20:35:04+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T20:36:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn , trung tuyến AM. Trên nửa mặt phẳng chứa điểm C bờ là đường thẳng AB vẽ đoạn thẳng AE vuông góc với AB và AE=AB. Trên nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đường thẳng AC vẽ đoạn thẳng AD vuông góc với AC và AD=AC.

  a, Chứng minh: BD=CE

  b, Trên tia đối của MA lấy N sao cho MN=MA. Chứng minh tam giác ADE = tam giác CAN

  c, Gọi I là giao điểm của DE và AM. Chứng minh: (AD^2+IE^2)/(DI^2+AE^2)=1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )