Cho tam giác ABC. CMR: a) ∠A < $90^{o}⇔$ $BC^{2}<$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$ b) ∠A = $90^{o}⇔$ $BC^{2}=$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$ c) ∠A > $90^{o}⇔$ $BC^

Question

Cho tam giác ABC. CMR:
a) ∠A < $90^{o}⇔$ $BC^{2}<$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$ b) ∠A = $90^{o}⇔$ $BC^{2}=$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$ c) ∠A > $90^{o}⇔$ $BC^{2}>$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$
Em mới học lớp 9 thôi nên mong các anh chị giải dễ hiểu dùm em

in progress 0
11 months 2020-10-31T12:47:27+00:00 1 Answers 78 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-31T12:48:57+00:00

    =))

    cho-tam-giac-abc-cmr-a-a-90-o-bc-2-ab-2-ac-2-b-a-90-o-bc-2-ab-2-ac-2-c-a-90-o-bc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )