Cho tam giác ABC , CH , BI là đường trung tuyến của AB và AC ( H thuốc AB , I thuộc AC ) Dựa vào tính chất đường trung tuyến của tam giác , em hãy chứ

Question

Cho tam giác ABC , CH , BI là đường trung tuyến của AB và AC ( H thuốc AB , I thuộc AC )
Dựa vào tính chất đường trung tuyến của tam giác , em hãy chứng minh CH=BI
GIÚP TUI VỚI (KO CẦN VẼ HÌNH NHA)
THANKS

in progress 0
Ladonna 3 months 2021-05-12T05:56:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-12T05:57:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $CH\cap BI=G\to G$ là trọng tâm $\Delta ABC$

  Mà $\Delta ABC$ cân tại $A\to AG$ là trung trực của $BC$

  $\to GB=GC$

  $\to \dfrac32GB=\dfrac32GC$

  Mà $G$ là trọng tâm $\Delta ABC\to BI=\dfrac32BG, CH=\dfrac32CG$

  $\to BI=CH$ 

  cho-tam-giac-abc-ch-bi-la-duong-trung-tuyen-cua-ab-va-ac-h-thuoc-ab-i-thuoc-ac-dua-vao-tinh-chat

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )