Cho tam giác ABC cân tại A đường cao AD,BE cắt nhau tại H lấy K sao cho D là Trung điểm của HK a) tính góc KCE b)CM: BK vuông góc với AB c) so sánh gó

Question

Cho tam giác ABC cân tại A đường cao AD,BE cắt nhau tại H lấy K sao cho D là Trung điểm của HK
a) tính góc KCE
b)CM: BK vuông góc với AB
c) so sánh góc CDE và góc BAC

in progress 0
Thanh Thu 9 months 2021-04-20T13:46:19+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T13:47:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  có CBK +BCK=90 ( vì tam giác EBC vuông tại E)

  mà EBC=BCK ( đối đỉnh)

  mà ECB=KCB(đối đỉnh)

  ⇒ xét 2 tam giác ECB và KBC có

          EBC=BCK

          ECB=KCB

            BC chung 

  ⇒2 tam giác đồng dạng

  ⇒BEC=BKC

     CBK + KBC=90 vì tam giác vuông

     EBC+ECB=90 vì tam giác vuông

     EBC=BCK 

     ECB=KCB 

  ⇒ ECB+KCB=90

  ⇒GÓC KCE=90

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )