cho tam giá ABC vuông tại A đừong cao AH biết AB =6cm,AC=8cmvad BD là đường phân giác của góc ABC a) tính AH Và BC b)có BD cắt AH tại E .chứng minh AB

Question

cho tam giá ABC vuông tại A đừong cao AH biết AB =6cm,AC=8cmvad BD là đường phân giác của góc ABC
a) tính AH Và BC
b)có BD cắt AH tại E .chứng minh AB × HE =AD ×HB
c)chứng minh tam giác AED là tâm giác cân
Mình đang cần gấp

in progress 0
Maris 12 months 2020-11-07T20:29:56+00:00 1 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T20:30:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-tam-gia-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-biet-ab-6cm-ac-8cmvad-bd-la-duong-phan-giac-cua-goc-abc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )