Cho số a562b. Hãy thay a, b bởi chữ số thích hợp để được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 4 và chia hết cho 9. (Vận dụng kiển thức về dấu

Question

Cho số a562b. Hãy thay a, b bởi chữ số thích hợp để được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 4 và chia hết cho 9.
(Vận dụng kiển thức về dấu hiệu chia hết cho 2,5,9 để giải thích và tìm a,b)

cho-so-a562b-hay-thay-a-b-boi-chu-so-thich-hop-de-duoc-so-co-5-chu-so-chia-cho-2-du-1-chia-cho-5

in progress 0
Cherry 1 year 2020-10-18T16:37:41+00:00 3 Answers 133 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T16:39:37+00:00

  Đáp án:55629

  Giải thích các bước giải:

  – – Các số chia hết cho 5 dư 4 : 4; 9.

  Các số chia hết cho 2 dư 1 : 1; 3; 5; 7; 9.

  ⇒ Trong trường hợp này, chỉ có số 9 là đủ điều kiện thay thế được cho b.

  – Các số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của chúng chia hết cho 9.

  ⇒ a5629 đã có tổng là 22 nên số thích hợp có thể thay thế cho a là 5.

  ⇒ Vậy a562b = 55629.

  0
  2020-10-18T16:39:40+00:00

  – Các số chia hết cho 2 dư 1 : 1; 3; 5; 7; 9.

  – Các số chia hết cho 5 dư 4 : 4; 9.

  ⇒ Trong trường hợp này, chỉ có số 9 là đủ điều kiện thay thế được cho b.

  – Các số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của chúng chia hết cho 9.

  ⇒ a5629 đã có tổng là 22 nên số thích hợp có thể thay thế cho a là 5.

  ⇒ Vậy a562b = 55629.

  0
  2020-10-18T16:39:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo boi so thich các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )