Cho q1= 8.10 mũ -8C ; q2 = -8.10 mũ -8C . Đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 6cm trong không khí . Xác định lực điện dung dịch lên qo = 8.10 mũ

Question

Cho q1= 8.10 mũ -8C ; q2 = -8.10 mũ -8C . Đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 6cm trong không khí . Xác định lực điện dung dịch lên qo = 8.10 mũ -8C đặt tại : a. CA= 4cm , CB= 10cm b. CA=CB= 5cm c. CA= 6cm , CB= 6cm

in progress 0
Sapo 1 year 2021-07-20T22:01:14+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:02:31+00:00

  Answer:

  ‍♂️

  Explanation:

  ‍♂️‍♂️‍♂️

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )