Cho Q $ = $ $ 3 $$x^{3}$$ y $ $ – $ $ 2 $$ x $$y^{2}$ $ + $ $ a $$x^{3}$$ y $ $ + $ $ x $$y^{2}$ $ – $ $ 4 $$ x $$ y $ $ + $ $ 1 $ ( $ a $ là hằng số

Question

Cho Q $ = $ $ 3 $$x^{3}$$ y $ $ – $ $ 2 $$ x $$y^{2}$ $ + $ $ a $$x^{3}$$ y $ $ + $ $ x $$y^{2}$ $ – $ $ 4 $$ x $$ y $ $ + $ $ 1 $ ( $ a $ là hằng số )
Cho bậc của đa thức Q là $ 3 $. Tìm $ a $.

in progress 0
Thiên Ân 9 months 2021-04-25T03:02:33+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T03:03:55+00:00

  Đáp án: `a=-3`

   

  Giải thích các bước giải:

   `Q=3x³y -2xy² +ax³y +xy² -4xy+1`

  `= (3+a)x³y +(-2+1)xy² -4xy+1`

  `=(3+a)x³y -xy²-4xy+1`

  Ta thấy:

  `(3+a)x³y` có bậc là `4`

  `-xy²` có bậc là `3`

  `-4xy` có bậc là `2`

  Để `Q` có bậc là `3` thì `(3+a)x³y=0`

  `=> 3+a=0 => a=-3`

  Vậy `a=-3` thì Q có bậc là `3`

  0
  2021-04-25T03:04:01+00:00

  *Lời giải :

  `Q = 3x^3y – 2xy^2 + ax^3y + xy^2 – 4xy`

  `-> Q = (3x^3y + ax^3y) + (-2xy^2 + xy^2) – 4xy`

  `-> Q = (3 + a) x^3y – xy^2 – 4xy`

  Để `Q` có bậc là `3`

  `-> (3 + a) x^3y = 0`

  `-> 3 + a = 0` (Vì `x^3y \ne 0`)

  `-> a = -3`

  Vậy `a = -3`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )