Cho phương trình sau: 3x -2y=6 a) Viết công thức nghiệm tổng quát b) Tìm nghiệm nguyên phương trình trên

Question

Cho phương trình sau: 3x -2y=6
a) Viết công thức nghiệm tổng quát
b) Tìm nghiệm nguyên phương trình trên

in progress 0
Ladonna 2 tháng 2021-05-05T17:12:04+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  1.  Lời giải khá chi tiết đây nha

    cho-phuong-trinh-sau-3-2y-6-a-viet-cong-thuc-nghiem-tong-quat-b-tim-nghiem-nguyen-phuong-trinh-t

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )