cho phép nhân 24*2. nếu tăng thừa số thứ 2 lên 2 đơn vị thì tích tăng lên bao nhiêu?

Question

cho phép nhân 24*2. nếu tăng thừa số thứ 2 lên 2 đơn vị thì tích tăng lên bao nhiêu?

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-31T12:33:26+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T12:34:55+00:00

  tích của 2 số ban đầu là

  24*2=48

  khi tăng thừa số thứ 2 lên 2 đơn vị thì

  2 +2=4

  tích của 2 số khi tăng thừa số thứ 2 lên 2 đơn vị là

  24*4=96 

  tích tăng lên số lần là

  96/24=4 lần

  0
  2020-10-31T12:35:25+00:00

  Đáp án:

   48

  Giải thích các bước giải:

  Nếu thêm 2 đơn vị thì thừa số là 

              2+2=4 

  Ta có số đó tăng lên là

              24 x 4 – 24 x 2 = 48

                      Đ/S;48

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )