Cho phản ứng sau Al+ Hno3-> al(no3)3+ no2+h2o Khi cân bằng với hệ số nguyên nhỏ nhất .số phân tử hno3 đóng vai trò môi trường? Giải chi tiết giúp e

Question

Cho phản ứng sau
Al+ Hno3-> al(no3)3+ no2+h2o
Khi cân bằng với hệ số nguyên nhỏ nhất .số phân tử hno3 đóng vai trò môi trường?
Giải chi tiết giúp e vs ạ e ko hỉu ạ

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-12-03T14:39:14+00:00 3 Answers 236 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-03T14:41:07+00:00

  Đáp án:

   3 phân tử HNO3 đóng vai trò môi trường

  Giải thích các bước giải:

  Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + NO2 + H2O

  Quá trình cho e:

  Al -> Al+3 +3e

  Quá trình nhận e:

  N+5 +e -> N+4  x3

  Cân bằng

  Al + 6HNO3 ->Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

  6 HNO3 tham gia và tạo ra 3NO2 -> có 3  HNO3 đóng vai trò oxi hóa -> NO2

  -> 3 HNO3 là môi trường

   

  0
  2020-12-03T14:41:14+00:00

  Đáp án:

  Al + HNO3 –> Al(NO3)3 + NO2 +H2O

  Cân bằng

  Al + 6HNO3 –> Al(NO3)3 +3NO2 +3 H2O

  Phân tử HNO3 đóng vai trò môi trường là 3, HNO3 bạn lấy gốc là NO3 có bao nhiêu gốc NO3 tham gia tạo muối thù có bấy nhiêu HNO3 đóng vai trò vôi trường.

  Bạn có thể thấy trong muối Al(NO3)3 có 3 gốc NO3 nên có 3 HNO3 làm môi trường 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-12-03T14:41:17+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo al+ hno3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )