cho xoy là góc bẹt trên nửa mặt phẳng bxy.Vẽ tia oa và ob sao cho xoa=10 độ yob=80 độ chứng minh oa bẳng ob

Question

cho xoy là góc bẹt trên nửa mặt phẳng bxy.Vẽ tia oa và ob sao cho xoa=10 độ yob=80 độ chứng minh oa bẳng ob

0
Sapo 1 year 2020-11-16T02:19:54+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )