cho xoy =120 độ .Vẽ tia phân giác Oz của xOy ,vẽ tia Ot nằm trong xOy sao cho xOt =90 độ a. Chứng tỏ Ot nằm giữa 2 tia Oz và Oy b. Tính số đo zOt c.

Question

cho xoy =120 độ .Vẽ tia phân giác Oz của xOy ,vẽ tia Ot nằm trong xOy sao cho xOt =90 độ
a. Chứng tỏ Ot nằm giữa 2 tia Oz và Oy
b. Tính số đo zOt
c. Chứng tỏ tỏ tia Ot là tia phân giác của zOy

0
Farah 1 year 2020-10-31T11:54:31+00:00 0 Answers 27 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )