Cho oxi ,oxi hoá sắt thu được 2,32g oxit sắt từ. a, tính phần trăm khối lượng của Fe trong oxit sắt từ Fe3O4 b, tính khối lượng oxi cần dùng để cho ph

Question

Cho oxi ,oxi hoá sắt thu được 2,32g oxit sắt từ. a, tính phần trăm khối lượng của Fe trong oxit sắt từ Fe3O4 b, tính khối lượng oxi cần dùng để cho phản ứng trên .c, tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên

in progress 0
Maris 9 months 2021-04-24T18:15:50+00:00 3 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T18:17:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)$3Fe+2O2—>FE3O4$

  $nFe3O4=2,32/232=0,01(mol)$

  =>$nFe=3nFe3O4=0,03(mol)$

  =>$mFe=0,03.56=1,68(g)$

  =>%$mFe=1,68/2,32.100$%$=72,41$%

  b)$nO2=2nFe3O4=0,02(mol)$

  =>$mO2=0,02.32=0,64(g)$

  c)$2KMnO4–>K2MnO4+MnO2+O2$

  $nKMnO4=2nO2=0,04(mol)$

  =>$mKMnO4=0,04.158=6,32(g)$

  0
  2021-04-24T18:17:50+00:00

  Đáp án:

   $3Fe+2O_{2} \to Fe_{3}O_{4}$

      0,03     0,02             0,01

  $nFe_{3}O_{4}=\frac{2,32}{232}=0,01$

  $\%mFe_{\text{trong Fe3O4}}=\frac{0,01.56.3}{2,32}.100=72,41\%$

  $mO_{2}=0,02.32=0,64g$

  $2KMnO_{4} \to K_{2}MnO_{4}+MnO_{2}+O_{2}$

  0,04                                                              0,02

  $mKMnO_{4}=0,04.158=6,32g$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-04-24T18:17:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo oxit sắt từ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )